News

Performances

Our aim is to provide performances which encourage the audience to take an active part during their creation in a thought-provoking way. All ideas and comments are taken into consideration. Our performances are open for professionals after registration.

Next

Műsor

Egyszerű, keresetlen tehát az alaphelyzet – és megjelenítés is: egy szőnyeg az egyik szoba, a terem oszlopa melletti zug a másik. Kristóf mesél a leglelkesebben, Janka kíváncsian kérdez, Petra kissé izgágábban magyaráz, az anya, Gabi néha a kanapéról hátrafordulva közbeszól. Mindez minden sallang nélkül, természetesen – pont ettől olyan hihető az egész, mintha ott ülnénk…

Műsor

Cselekvés

Aki cselekszik, új kapcsolódásokat és összefüggéseket teremt. Az ember saját és mások cselekvései által ismeri meg a világot és önmagát, ő is cselekvéseiből ismerhető meg. Az, amit megtettem, az megtörtént, azt én tettem meg és attól a pillanattól kezdve az a valóság. Ezért igyekszünk mindig cselekvő formát kínálni a résztvevőinknek előadásainkban.

Gondolkodás

A gondolkodás a már meglévő kapcsolódások és összefüggések kritikája, próbára tétele, szembesülés azok tartalmával. A gondolkodás során nem hozunk létre új, és nem semmisítünk meg régi kapcsolódásokat és összefüggéseket, hanem a meglévőket osztályozzuk, rendszerezzük újra.

Színház

A színház a cselekvés művészete, a valóság cselekvő leképezése a megismerés szolgálatában. A társadalmi aktivitás lehetséges terepe. Közvetlenül vagy metaforikusan kapcsolódik a minket körülvevő világhoz, annak értelmezésére, megismerésére késztet.